ข้อมูลแพทย์

นพ.ปุณยวีร์ ศรีคิรินทร์

แผนกกุมารเวช

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
08:00 - 16:00 น.

ประวัติแพทย์

      - แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2552

      - วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2558