ข้อมูลแพทย์

พญ.กฤตยา เรียงจันทร์

ศูนย์ผิวหนัง

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
14:00 - 20:00 น.

ประวัติแพทย์

 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและเลเซอร์

        - แพทยศาสตรบัณฑิต จาก ศิริราชพยาบาล  เมื่อพ.ศ. 2544

        - วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว จาก ศิริราชพยาบาล เมื่อพ.ศ.2548  
        - ประกาศนียบัตร โรคผิวหนัง จาก สถาบันโรคผิวหนัง
        - ประกาศนียบัตร Master of Science Dermatology จาก Boston University

M.D.,Faculty of Medicine, Siriraj Hospital ,2001

Diploma of the Thai Board of  Family Medicine Siriraj Hospital ,2005

Diploma of the Thai Board of  Dermatology  Institute of Dermatology