ข้อมูลแพทย์

พญ.กฤตยา เรียงจันทร์

ศูนย์ผิวหนัง

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
14:00 - 20:00 น.

ประวัติแพทย์

 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและเลเซอร์

        - แพทยศาสตร์บัณฑิต จาก ศิริราชพยาบาล  เมื่อพ.ศ. 2544

        - วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว จาก ศิริราชพยาบาล เมื่อพ.ศ.2548  

 

        - ประกาศนียบัตร โรคผิวหนัง จาก สถาบันโรคผิวหนัง

 

        - ประกาศนียบัตร Master of Science Dermatology จาก Boston University