ข้อมูลแพทย์

นพ.ศุภณัฐ วรวิชชวงษ์

แผนกโรคไต

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
09:00 - 12:00 น.

ประวัติแพทย์

     - แพทยศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.  2552

     - วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์  รพ.รามาธิบดี พ.ศ.  2557

     - วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคไต  รพ.รามาธิบดี พ.ศ. 2559