ข้อมูลแพทย์

นพ.ศุภณัฐ วรวิชชวงษ์

โรคไต

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
09:00 - 12:00 น.

ประวัติแพทย์

     - แพทยศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.  2552

     - วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์  รพ.รามาธิบดี พ.ศ.  2557

     - วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคไต  รพ.รามาธิบดี พ.ศ. 2559

- M.D.,Faculty of Medicine ,Ramathibodi Hospital, Mahidol University, 2009

- Diploma of the Thai  Internal Medicine Ramathibodi Hospital, 2014

- Diploma of the Thai Subspecialty Board of  Nephrology, Ramathibodi Hospital, 2016