ข้อมูลแพทย์

พญ. ฤดีวิไล สามโกเศศ

กุมารเวช

โรคติดเชื้อ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
17:00 - 20:00 น.
วันอังคาร
17:00 - 20:00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
13:00 - 20:00 น.
วันอาทิตย์
13:00 - 20:00 น.

ประวัติแพทย์

     - แพทยศาสตร์บัณฑิตจากรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล     พ.ศ. 2517

- วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์จากรพ.รามาธิบดี  ปี 2522

 

- วุฒิบัตรอนุสาขาโรคติดเชื้อ ปี 2547