ข้อมูลแพทย์

พญ.บุญทวี พันธุบรรยงก์

กุมารเวช

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
06:00 - 08:00 น.
วันอาทิตย์
06:00 - 08:00 น.

ประวัติแพทย์

 


   -  แพทยศาสตร์บัณฑิตจาก มหาวิทยาลัยรังสิต  เมื่อพ.ศ. 2542

 

 

   -  วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ จากแพทย์ศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล  ปี 2549