ข้อมูลแพทย์

พญ. จิตสุภา คุณาเศรษฐ

สูติ-นรีเวช

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
17:00 - 20:00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
17:00 - 20:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555
- วุฒิบัตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2559 

-วุฒิบัตรอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ จากรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2564