ข้อมูลแพทย์

พญ. รสนันท์ ศิขรินกุล

ศูนย์จักษุและเลสิค

กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาปกติ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
14:00 - 16:00 น.

ประวัติแพทย์

 -  แพทยศาสตร์บัณฑิตจากรพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัย มหิดล  เมื่อพ.ศ. 2547
 -  วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัย มหิดล  เมื่อพ.ศ.2553
 -  ประกาศนียบัตรสาขา กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาปกติ จากรพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัย มหิดล เมื่อพ.ศ.2555

M.D.,Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, 2004

Diploma of the Thai Board of  Ophthalmology Ramathibodi Hospital, Mahidol University, 2010

Diploma of the Thai Subspecialty Board of Cornea and Refractive Surgery Ramathibodi Hospital,Mahidol University, 2012

 

 

 

 

 

 

<