ข้อมูลแพทย์

พญ.รสนันท์ ศิขรินกุล

ศูนย์จักษุและเลสิค

กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาปกติ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
14:00 - 17:00 น.
สัปดาห์ที 1,3,5
วันอาทิตย์
14:00 - 16:00 น.

ประวัติแพทย์

 จักษุแพทย์ 

 

 

 -  แพทยศาสตร์บัณฑิตจากรพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัย มหิดล  เมื่อพ.ศ. 2547

 

 -  วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัย มหิดล  เมื่อพ.ศ.2553

 

 -  ประกาศนียบัตรสาขา กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาปกติ จากรพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัย มหิดล เมื่อพ.ศ.2555