ข้อมูลแพทย์

พญ. กรรณิกา ตาตะนันทน์

สูติ-นรีเวช

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
14:00 - 16:00 น.
เฉพาะคลินิกฝังเข็ม
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
- อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช แพทยสภา
- แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ 6 กรมแพทย์ทหารบก
-แพทย์เชี่ยวชาญด้านการฝังเข็ม

 

 

 

<