ข้อมูลแพทย์

นพ. ญาณธรัฐ ศรีพาณิชย์

ศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
17:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
16:00 - 20:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์
16:00 - 20:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2554.

- วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ รพ.พระมงกุฏเกล้า พ.ศ. 2559

- ประกาศนียบัตร สาขาFoot and Ankle Fellowship รพ.พระมงกุฏเกล้า พ.ศ. 2560

 

 

 

 

 

<