ข้อมูลแพทย์

ทพ. ธนกฤต นพคุณวิจัย

ศูนย์ทันตกรรมและทันตกรรมเฉพาะทาง

รากฟันเทียม

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
17:00 - 20:00 น.
(เฉพาะนัด)
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- ทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปาก

Qualifications
-  1992-1998 DDS, Mahidol University
-   ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
-  2003-2004 Graduate Diploma in Oral Surgery, Chulalongkorn University
-  ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-  2003-2006  Residency Training in Oral and Maxillofacial Surgery, Chulalongkorn University
-  ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก ขากรรไกร และ ใบหน้า คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2009-2010 Observer Fellowship in Oral and Maxillofacial Surgery, Harborview Medical Center, University of Washington, Seattle, WA, USA

2011   Thai Board of Oral and Maxillofacial Surgery
- อนุมัติบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก, ทันตแพทยสภา