ข้อมูลแพทย์

พญ. ธนัสถา ศรีสุวรรณ

แผนก หู คอ จมูก

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
17:00 - 20:00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

 - แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2555

 - วุฒิบัตรสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2561 

 

M.D.,Faculty of Medicine, Phramongkutklao College of Medicine, 2012

Diploma of the Thai Otorhinolaryngology – Head and Neck Surgery Phramongkutklao Hospital,2018