ข้อมูลแพทย์

พญ.ฌุมพรี ศุจิจันทรรัตน์

ศูนย์จักษุและเลสิค

สาขาต้อหิน

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
16:00 - 20:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2554
- วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2560 

- ประกาศนียบัตร อนุสาขาต้อหิน จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปี2564

M.D.,Faculty of Medicine, Phramongkutklao College of Medicine, 2011

Diploma of the Thai Board of  Ophthalmology  Phramongkutklao Hospital,2017

Diploma of the Thai Subspecialty Board of Glaucoma Phramongkutklao Hospital,2021