ข้อมูลแพทย์

พญ.ฌุมพรี ศุจิจันทรรัตน์

ศูนย์จักษุและเลสิค

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
16:00 - 20:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2554
- วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2560 

- ประกาศนียบัตร อนุสาขาต้อหิน จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปี2564