ข้อมูลแพทย์

ผศ.นพ.ญาณินภ์ ปลื้มอารมย์

ศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
09:00 - 13:00 น.

ประวัติแพทย์

      - แพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2547
      - วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า พ.ศ.2555
      - ประกาศนียบัตร สาขา Orthopaedic Trauma โรงพยาบาลพระมงกุกเกล้า พ.ศ.2560