ข้อมูลแพทย์

กัลยา ดำรงศักดิ์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์


  • แพทยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ สาขาประสาทวิทยา จากศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

  • Diploma in Clinical Neurology, Institute of Neurology, National Hospital for Neurology, Neurosurgery, Qucen Surgery, London.

 

  • อบรมด้าน Electrodiagnosis ที่ Royal Free Hospital School of Medicine, London

 

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์