ข้อมูลแพทย์

ทพญ. วรรษมน สว่างวงศ์

ทันตกรรม

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
09:00 - 15:00 น.

ประวัติแพทย์

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2561