ข้อมูลแพทย์

พญ.ธัญญนันท์ จามิกร

ศัลยกรรม

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
17:00 - 20:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์
12:00 - 17:00 น.

ประวัติแพทย์

      - แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555
      - วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ พ.ศ.2560