ข้อมูลแพทย์

นพ.ณษฐพจน์ นำผล

แผนกสมองและระบบประสาท

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
16:00 - 20:00 น.
วันอาทิตย์
12:00 - 16:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า พ.ศ.2556
- วุฒิบัตรสาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า พ.ศ.2562

 

ลาการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 1เมษายน 2565-30มิถุนายน 2565