ข้อมูลแพทย์

นพ.ณษฐพจน์ นำผล

แผนกสมองและระบบประสาท

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
17:00 - 20:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า พ.ศ.2556
- วุฒิบัตรสาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า พ.ศ.2562