ข้อมูลแพทย์

นพ. ณษฐพจน์ นำผล

สมองและระบบประสาท

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
17:00 - 20:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
12:00 - 16:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า พ.ศ.2556
- วุฒิบัตรสาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า พ.ศ.2562

M.D.,Faculty of Medicine, Phramongkutklao College of Medicine,2013

Diploma of the Thai Board of Neurology  Phramongkutklao Hospital,2019

 

 

<