ข้อมูลแพทย์

นพ.ภูวดล วีรพันธุ์

แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
17:00 - 20:00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

-  แพทยศาสตร์บัณฑิตจากวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2542
-  วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ จากวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏเกล้า  มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2548