ข้อมูลแพทย์

อรวรรณ จันทร์ตรี

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

      - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2548
      - วุฒิบัตรสาขา โสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ.2554
      - ประกาศนียบัตร New concept in the management of head and neck โรงพยาบาลราชวิถี พ.ศ.2554