ข้อมูลแพทย์

พญ. เมธินี จงเจริญ

ศูนย์จักษุและเลสิค

กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
09:30 - 13:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
09:00 - 13:00 น.
สัปดาห์ที 1,2,4,5
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

 

  -  แพทยศาสตรบัณฑิตจากศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2547

  -  วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยาจากศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553

  -  ประกาศนียบัตรสาขา กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา พ.ศ.2554
  -  ประกาศนียบัตรสาขา Cornea and Refractive surgery, university of San Francisco, California (UCSF) ปี 2561-2562

M.D.,Faculty of Medicine, Siriraj Hospital Mahidol University, 2004

Diploma of the Thai Board of  Ophthalmology Siriraj Hospital Mahidol University, 2010

Diploma of the Thai Subspecialty Board of Cornea and Refractive Surgery, 2011

 

 

 

 

 

<