ข้อมูลแพทย์

พญ.เมธินี จงเจริญ

ศูนย์จักษุและเลสิค

กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
09:30 - 13:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
09:30 - 13:00 น.
สัปดาห์ที 1,2,4,5
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

  จักษุแพทย์  

 

 

 

  -  แพทยศาสตร์บัณฑิตจากศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2547
  -  วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยาจากศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553
  -  ประกาศนียบัตรสาขา กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา พ.ศ.2554
  -  ประกาศนียบัตรสาขา Cornea and Refractive surgery, university of San Francisco, California (UCSF) ปี 2561-2562