ข้อมูลแพทย์

นพ. ประทีป นภาธาราทิพย์

รังสีวินิจฉัย

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
09:00 - 13:00 น.
วันอังคาร
08:00 - 20:00 น.
วันพุธ
08:00 - 17:00 น.
วันพฤหัสบดี
08:00 - 17:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

     - แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2552


     - วุฒิบัตร สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย รพ.พระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2555

<