ข้อมูลแพทย์

นพ. สมสกนธ์ ลีลหานนท์

อายุรกรรมโรคหัวใจ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
16:00 - 20:00 น.
วันศุกร์
09:30 - 12:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์
09:00 - 12:00 น.

ประวัติแพทย์

• แพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เมื่อ พ.ศ. 2536
• วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์จากคณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เมื่อ พ.ศ.  2542 
• Fellowship  Of  Cardiology   หน่วยโรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า   เมื่อ  ปี  2542-2544

• วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ เมื่อ พ.ศ. 2549
• ประกาศนียบัตร สาขาหัตถการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จากสมาคมแพทย์โรคหัวใจ แห่งประเทศไทย เมื่อ ปี  2542   
• ประกาศนียบัตร การอบรมและสอบผ่าน หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง ADVANCE CARDIAC LIFE SUPPORT  จากสมาคมแพทย์โรคหัวใจ แห่งประเทศไทย เมื่อ ปี 2542

 

- M.D.,Faculty of Medicine , Chulalongkorn University,1993

- Diploma of the Thai  Internal Medicine Chulalongkorn University,1999

- Diploma of the Thai Subspecialty Board of  Cardiology,2006

- Diploma of the Thai Subspecialty Board of  Interventional Cardiology Phramongkutklao Hospital,1999

 

 

<