ข้อมูลแพทย์

พญ.เพชรสี รัฐประเสริฐ

โรคระบบการหายใจ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
08:00 - 10:00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
08:00 - 10:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
10:00 - 15:00 น.

ประวัติแพทย์

      - อบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ จากโรงพยาบาลศิริราช
     - วุฒิบัตรสาขา อายุรศาสตร์ ปี พ.ศ.  2544
     - วุฒิบัตร อนุสาขา อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ และภาวะวิกฤตระบบการหายใจ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  ปี พ.ศ. 2550

M.D.,Faculty of Medicine, Rangsit University,1996 จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรังสิต ปี2539

Diploma of the Thai Board of  Internal Medicine, 2001

Diploma of the Thai Subspecialty Board of  Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care Phramongkutklao Hospital,2007