ข้อมูลแพทย์

พญ.เพชรสี รัฐประเสริฐ

แผนกโรคระบบการหายใจ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
08:00 - 10:00 น.
เฉพาะนัด
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
08:00 - 10:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
10:00 - 14:00 น.

ประวัติแพทย์

      - อบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ จากโรงพยาบาลศิริราช


     - วุฒิบัตรสาขา อายุรศาสตร์ ปี พ.ศ.  2544

     - วุฒิบัตร อนุสาขา อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ และภาวะวิกฤตระบบการหายใจ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  ปี พ.ศ. 2550