ข้อมูลแพทย์

ปองหทัย สุขานุศาสน์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

   - แพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อพ.ศ. 2547

   - วุฒิบัตร สาขาโสต ศอ นาสิก จาก โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อพ.ศ.2554