ข้อมูลแพทย์

สมบัติ วงศ์วิเศษกาญจน์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

 

-   แพทยศาสตร์จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า  มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อ ปี 2536 

วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์  จากโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า เมื่อ ปี  2541

วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร   จากโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า เมื่อ ปี  2544