ข้อมูลแพทย์

พญ.อุษณา ลุวีระ

แผนกโรคไต

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร
08:00 - 12:00 น.
วันพุธ
08:00 - 12:00 น.
วันพฤหัสบดี
08:00 - 12:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2510

- วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2516

- หนังสืออนุมัติสาขาอายุรศาสตร์ ปี 2523

- อายุรศาสตร์สาขาโรคไต จากแพทยสภา ปี 2532

- Fellow อายุรศาสตร์โรคไตจากสหรัฐอเมริกา ปี 2517

 

- M.D.,Faculty of Medicine, Siriraj Hospital Mahidol University, 1967

- Diploma of the Thai Internal Medicine, 1980

- Diploma of the Thai Subspecialty Board of Nephrology, 1989