ข้อมูลแพทย์

พญ.อุษณา ลุวีระ

แผนกโรคไต

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร
08:00 - 12:00 น.
วันพุธ
08:00 - 12:00 น.
วันพฤหัสบดี
08:00 - 12:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์


  • แพทยศาสตร์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2510

  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2516

  • หนังสืออนุมัติสาขาอายุรศาสตร์ ปี 2523

  • อายุรศาสตร์สาขาโรคไต จากแพทยสภา ปี 2532

  • Fellow อายุรศาสตร์โรคไตจากสหรัฐอเมริกา ปี 2517


  •