ข้อมูลแพทย์

พญ.ธิดารัตน์ อัคราช

กุมารเวช

โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
17:00 - 20:00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
16:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี
06:00 - 08:00 น.
วันศุกร์
16:00 - 20:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

      - แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2541

      - วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ สาขาโรคภูมิแพ้ และภูมิคุ้มกัน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พ.ศ.2547