ข้อมูลแพทย์

นพ. คชา เรือนขวัญ

สมองและระบบประสาท

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
17:00 - 19:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
17:00 - 20:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย .ศ. 2549

- วุฒิบัตร สาขาประสาทวิทยา  รพ.ราชวิถี พ.ศ. 2555

 

M.D.,Faculty of Medicine, Chulalongkorn University,2006

Diploma of the Thai Board of Neurology  Rajavithi Hospital,2012

 

<