ข้อมูลแพทย์

จุฑาทิพย์ งามวิเศษชัยกุล

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ..2546

วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย พ..2552

วุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ  โรงพยาบาลศิริราช พ..2555