ข้อมูลแพทย์

นพ. อิทธิกร เลาหทัยเวคินทร์

สมองและระบบประสาท

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
12:30 - 15:00 น.
วันอังคาร
11:00 - 14:00 น.
วันพุธ
12:00 - 14:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
13:00 - 18:00 น.

ประวัติแพทย์

     - แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2547  

     - วุฒิบัตร สาขาประสาทวิทยา รพ.พระมงกุฎเกล้า  พ.ศ.  2553 

 

 

M.D.,Faculty of Medicine, Chulalongkorn University,2004

Diploma of the Thai Board of Neurology Phramongkutklao Hospital,2010

<