ข้อมูลแพทย์

นิตยา พะวงษ์

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์แพทย์สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 

แพทยศาสตร์บัณฑิต  จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-  วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช