ข้อมูลแพทย์

นพ.ฉัตรชัย สุนทรธรรม

แผนกศัลยกรรม

ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
14:00 - 19:00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

     - แพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ พ.ศ. 2526

     - วุฒิบัตร สาขาศัลยกรรมทั่วไป จากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เมื่อ พ.ศ. 2532

     - หนังสืออนุมัติบัตรสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด จากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เมื่อ พ.ศ. 2548