ข้อมูลแพทย์

พญ.อาภัสสร วัฒนาศรมศิริ

กุมารเวช

โรคระบบการหายใจ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
10:00 - 19:00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
12:00 - 20:00 น.
พุธสัปดาห์ที่4 เวลา 17.00-20.00
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
08:00 - 15:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์-   แพทยศาสตร์บัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ 1 จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

-   ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางคลินิกชั้นสูง  จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

-  วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์  จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์  

-  วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ จากโรงพยาลรามาธิบดี