ข้อมูลแพทย์

พญ.สุธิดา ศรีทิพย์สุโข

กุมารเวช

ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
11:00 - 15:00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
11:00 - 15:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
11:00 - 15:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

กุมารแพทย์สาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด     - แพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี2534

     - วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี2538

     - ประกาศนียบัตรสาขาเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด จากโรงพยาบาลศิริราช ปี 2543