ข้อมูลแพทย์

ทพ. สรชัย เทพธรณินทรา

ทันตกรรม

ทันตกรรมประดิษฐ์ 

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
09:00 - 16:00 น.
วันอาทิตย์
09:00 - 16:00 น.

ประวัติแพทย์

- ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยลงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2536
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ เมื่อ ปี พ.ศ. 2544

<