ข้อมูลแพทย์

นพ. ดาวิน เยาวพลกุล

หู คอ จมูก

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
09:00 - 13:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- วุฒิบัตรสาขาโสต ศอ นาสิก พ.ศ.2552

M.D.,Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University

Diploma of the Thai Otorhinolaryngology – Head and Neck Surgery, 2009