ข้อมูลแพทย์

พญ.ภัทรวรรณ ภูติวรนาถ

แผนกโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
12:00 - 19:30 น.
วันพุธ
12:00 - 19:30 น.
วันพฤหัสบดี
10:00 - 15:00 น.
วันศุกร์
10:00 - 15:00 น.
วันเสาร์
09:00 - 16:00 น.
เฉพาะนัด
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

     - แพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2541 

     - วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี พ.ศ. 2547

     - วุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี พ.ศ. 2552

 

M.D.,Faculty of Medicine, Chulalongkorn University,1998

Diploma of the Thai  Internal Medicine, Chulalongkorn Hospital,2004

Diploma of the Thai Subspecialty Board of Allergy and Clinical Immundogy, Chulalongkorn University,2009