ข้อมูลแพทย์

พญ.ภัทรวรรณ ภูติวรนาถ

แผนกโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
12:00 - 19:30 น.
วันพุธ
12:00 - 19:30 น.
วันพฤหัสบดี
10:00 - 15:00 น.
วันศุกร์
10:00 - 15:00 น.
วันเสาร์
09:00 - 16:00 น.
เฉพาะนัด
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

     - แพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2541 

     - วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี พ.ศ. 2547

     - วุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี พ.ศ. 2552