ข้อมูลแพทย์

พญ.ปราณี สิตะโปสะ

แผนกกุมารเวช

กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ 

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
09:00 - 17:00 น.
วันอังคาร
09:00 - 17:00 น.
วันพุธ
09:00 - 13:00 น.
วันพฤหัสบดี
09:00 - 17:00 น.
วันศุกร์
09:00 - 15:00 น.
วันเสาร์
09:00 - 15:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

 

-   แพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2539

 

 

-  วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี พ.ศ. 2545

 

 

- วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ   จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี (รพ.เด็ก)