ข้อมูลแพทย์

พญ.พรผกา สุขแสน

อาชีวอนามัย (Occupational Health Department)

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
08:00 - 16:00 น.
วันพุธ
07:30 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี
08:00 - 16:00 น.
วันศุกร์
08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์
08:00 - 16:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2557

- อบรมแพทย์อาชีวอนามัย  รพ.นพรัตน์ ปี 2560

 

- อบรมแพทย์ตรวจคนลงเรือ ปี 2560

 

- อบรมแพทย์ ปตท. ปี 2560

-OEUK Examining Doctors (former OGUK)