ข้อมูลแพทย์

นพ. แม็กซ์ ซอร์เจีย จิรพงศาธร

ศัลยกรรม

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
12:00 - 17:00 น.
วันพุธ
12:00 - 18:00 น.
วันพฤหัสบดี
08:00 - 18:00 น.
วันศุกร์
08:00 - 17:00 น.
วันเสาร์
08:00 - 16:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   เมื่อ ปี พ.ศ.2547   

- วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป  จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  เมื่อ ปี พ.ศ.2553   

 

อบรมเพิ่มเติม

- Minimally Invasive Surgery 2014

<