ข้อมูลแพทย์

นพ.แม็กซ์ ซอร์เจีย จิรพงศาธร

แผนกศัลยกรรม

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
12:00 - 17:00 น.
วันพุธ
12:00 - 19:00 น.
วันพฤหัสบดี
09:00 - 20:00 น.
วันศุกร์
08:00 - 17:00 น.
วันเสาร์
08:00 - 16:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   เมื่อ ปี พ.ศ.2547   

- วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป  จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  เมื่อ ปี พ.ศ.2553