ข้อมูลแพทย์

ทพญ. วราทิพย์ พิริยะวรสกุล

ทันตกรรม

รักษารากฟัน

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
09:00 - 16:00 น.
วันอังคาร
09:00 - 16:00 น.
วันพุธ
09:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี
09:00 - 16:00 น.
วันศุกร์
09:00 - 16:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์
09:00 - 16:00 น.

ประวัติแพทย์

- ทันตแพทย์สาขารากฟัน    

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรทันตแพทย์สาขาวิชาเอ็นโดดอนต์และทันตกรรมบูรณะ โรงพยาบาลตำรวจ  พ.ศ. 2550

 

 

<