ข้อมูลแพทย์

นพ.วิษณุ เพ็งอุ่น

แผนกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
16:00 - 19:00 น.
วันพุธ
17:00 - 19:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
17:00 - 19:00 น.
วันเสาร์
14:00 - 17:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

    - แพทยศาสตร์บัณฑิต จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2540

    - วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา จากโรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ.2548

    - ประกาศนียบัตรจากการอบรม Postdoctoral research fellow in Endourology, University of California San Francisco 2007-2008