ข้อมูลแพทย์

นพ.ภาดล อรรถจินดา

แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
18:00 - 20:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

 - แพทยศาสตร์จากโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปีพ.ศ. 2540

- วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จากโรงพยาลพระมงกุฎเกล้า ปี 2547