ข้อมูลแพทย์

พญ. ศิริมาศ อิงคนารถ

สูติ-นรีเวช

มะเร็งนรีเวชวิทยา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
13:00 - 16:00 น.
วันศุกร์
13:00 - 16:00 น.
วันเสาร์
10:00 - 17:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาสูติ – นรีเวช โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
- วุฒิบัตรสาขาสูติ – นรีเวชวิทยา ปี 2551
- วุฒิบัติมะเร็งนรีเวชวิทยา  2554

- สุขภาพคนข้ามเพศ (Transgender Health) หญิงเป็นขาย และชายเป็นหญิง

   ให้ฮอร์โมนเพื่อการข้ามเพศ (Cross-Sex Hormonal Therapy)

- ศัลกรรมตกแต่งทางนรีเวช (Cosmetic Gynecology)

   Labiaplasty ตกแต่งแคม

  Clitoral hood reduction ลดขนาดหนังหุ้มคลิตอริส

  Hymenoplasty ตกแต่งเยื่อพรหมจารี

  Anterior and Posterior Vaginal repair ผ่าตัดกระชับช่องคลอด

  Laser Vaginal Tightening กระชับช่องคลอดด้วยเลเซอร์

 

 

 

<