ข้อมูลแพทย์

พญ.ศิริลักษณ์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา

ศูนย์จักษุและเลสิค

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
16:30 - 19:00 น.
วันอังคาร
08:00 - 12:00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
09:00 - 12:00 น.
เฉพาะนัด

ประวัติแพทย์

จักษุแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิตจากศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

- อบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาล

- วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา ปี 2551