ข้อมูลแพทย์

พญ. ศิริลักษณ์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา

ศูนย์จักษุและเลสิค

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
16:30 - 19:00 น.
วันอังคาร
08:00 - 12:00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
13:00 - 16:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์
เฉพาะนัด

ประวัติแพทย์- แพทยศาสตรบัณฑิตจากศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

- อบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาล

- วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา ปี 2551 

M.D.,Faculty of Medicine, Siriraj Hospital Mahidol University

Diploma of the Thai Board of Ophthalmology Siriraj Hospital

<