ข้อมูลแพทย์

พญ.สุภาสินี รัตนศุกล

ตรวจสุขภาพ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
08:00 - 16:00 น.
วันพุธ
08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี
07:30 - 16:00 น.
วันศุกร์
08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์
08:00 - 16:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

 - แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 

- ประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นสูง สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558

 

- เวชศาสตร์ชะลอวัย  American Board of  Anti-Aging and Regenerative Medicine (A4M), 2015 

 

 - ฝังเข็มรักษา Acupuncture and Moxibustion for Doctors course at The Royal Thai Army Medical Department, 2014

ประกาศนียบัตรหลักสูตรการให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์ ความรู้พื้นฐานทางพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ ปี2566