ข้อมูลแพทย์

สิรรุจน์ สกุลณะมรรคา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

ศัลยแพทย์ประสาท  • แพทยศาสตร์บัณฑิตจากวิทยาลัยแพทยศษสตร์พระมงกุฏเกล้า  มหาวิทยาลัยมหิดล

  • วุฒิบัตรสาขาประสาทศัลยศาสตร์