ข้อมูลแพทย์

พญ. สุภัทศรี เศรษฐสินธุ์

ระบบทางเดินอาหาร

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
17:30 - 19:30 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
08:30 - 14:30 น.
วันอาทิตย์
08:30 - 16:00 น.

ประวัติแพทย์

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อายุรแพทย์  ระบบทางเดินอาหาร คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช ม.มหิดล (ปี 2000)
  • ประกาศนียบัตร โรคระบบทางเดินอาหารและตับ จากมหาวิทยาลัย Yale University School of Medicine สหรัฐอเมริกา (ปี 2005) 

 

M.D.,Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

Diploma of the Thai Subspecialty Board of Gastroenterology, Siriraj Hospital Mahidol University,2000

 

<