ข้อมูลแพทย์

นพ.ปิยะพันธ์ ธาราณัติ

ศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์

สาขากระดูกสันหลัง

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
08:00 - 11:00 น.
วันอังคาร
08:30 - 11:00 น.
13.00 - 15.00 น.
วันพุธ
08:00 - 11:00 น.
13.00 - 15.00 น.
วันพฤหัสบดี
08:00 - 11:00 น.
วันศุกร์
08:00 - 11:00 น.
วันเสาร์
10:30 - 12:00 น.
เฉพาะนัด
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- การศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- วุฒิบัตรสาขาออร์โธปิดิกส์ 

- อบรมสาขา Pediatric Orthopaedic, Du Pont Institut, USA. 

- อบรม สาขา Adult Hip & Knee Reconstruction, Insall – Scott – Kelly Institute,