ข้อมูลแพทย์

นพ.สมเกียรติ แซ่อึ้ง

แผนกโรคเลือด

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
08:00 - 12:00 น.
(สัปดาห์ที่ 1,3)

ประวัติแพทย์

อายุรแพทย์สาขาโรคเลือด    

  - แพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิราราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ พ.ศ. 2540 

  - วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด เมื่อ พ.ศ. 2546